GEDRAGSREGELS MOUNTAINBIKER: 

Mountainbiken en natuur gaan hand in hand. Voor het behoud van onze natuur is het nodig om met elkaar afspraken te maken. Als MTB'ers maken we graag en veel gebruik van de bossen en paden in onze omgeving. We zijn dan niet de enigen die dat doen. Ook wandelaars, ruiters en andere natuur liefhebbers trekken de natuur in voor ontspanning en sportbeoefening. Vaak worden mountainbikers door wandelaars en natuurbeheerders afgeschilderd als wild, snel en onbeleefd. Net zoals op de openbare weg, gelden ook in de natuur (gedrag-)regels. Houdt borden in de gaten en ga niet op plaatsen fietsen waar dat niet is toegestaan. Blijf op de paden en respecteer rustgebieden voor wild. Wil je echt knallen ga dan naar een ATB-baan en leef je uit.


Willen we onze sport ook in de toekomst blijven uitoefenen, dan zullen we medegebruikers van bos en natuur moeten respecteren. Zorg dat we als mountainbikers een goede naam opbouwen en vasthouden, zodat we ook hier mogen blijven rijden. In gesprekken met natuurbeheerders en beleidsmakers kunnen wij hier ons voordeel mee doen en blijven natuurgebieden voor ons open.

 

RESPECT VOOR DE NATUUR: 

De NTFU heeft in samenwerking met de KNWU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een gedragscode MTB ontwikkeld om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven. Wij van mountainbikeplezier.nl houden ons aan deze regels!  

 

MTB BUITEN CODE:

Nederlanders trekken graag de natuur in en komen elkaar steeds vaker tegen als ze aan het sporten of bewegen zijn in het bos. Dat geeft soms wrijving tussen bezoekers, want niet iedereen heeft begrip voor de beleving van een ander. Daarom hebben verschillende sportbonden en natuurorganisaties de handen ineengeslagen. Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin we een aantal gedragsregels met elkaar afspreken: “Ruimte voor elkaar sportief gebaar”.

We vragen bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen.

 De Buitencode bestaat uit vijf regels:
* Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
* Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
* Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag
* Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
* Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

 

GEDRAGSREGELS MOUNTAINBIKER:

 • We fietsen alleen daar waar het is toegestaan

  We maken geen gebruik van paden waar aangegeven staat dat deze verboden zijn voor fietsers. We vermijden gemarkeerde, smalle wandel- en ruiterroutes waar nauwelijks uitwijkmogelijkheden bestaan. We maken zelf geen nieuwe paden zonder daarvoor toestemming te hebben van de terreinbeheerder.

 • We respecteren de natuur: plant én dier

  We vernielen geen planten en laten geen dieren schrikken. Paarden kunnen bij een ontmoeting met een mountainbiker schrikken en vluchten. We fietsen dan ook ruim om paarden heen, we kondigen even rustig aan als we willen passeren, rijden rustig voorbij en gunnen de ruiter en het paard tijd om aan de kant te gaan. Zien we dat het paard angstig wordt, dan blijven we even staan tot het paard gekalmeerd is.

 • We fietsen in kleine groepjes

  Grote groepen worden door andere bos-bezoekers en beheerders als een groter probleem ervaren dan kleine groepen. We fietsen bij voorkeur met maximaal 8 personen per gids.

 • We waarschuwen andere recreanten tijdig en vriendelijk

  Wanneer we een groep recreanten naderen, waarschuwen we de groep tijdig. En we doen dit vooral vriendelijk.

 • We benaderen andere recreanten en drukke locaties stapvoets

  We verlenen voorrang aan wandelaars en ruiters. Deze ongeschreven regel wordt al langer toegepast in de VS en Schotland. De belangrijkste bron van conflicten is de schrikreactie van wandelaars en ruiters op mountainbikers die onaangekondigd en met een hoge snelheid langskomen. We benaderen andere recreanten en drukke locaties daarom stapvoets.

 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond

 • We voorkomen slippen. Slippen kan de bovengrond losmaken en kan geulen veroorzaken die het water kanaliseren. Slippen wijst bovendien op een gebrek aan techniek. Hellingen, bochten, mulle bodems en bodems met een slechte afwatering zijn gevoelig voor schade door mountainbikers. We maken geen nieuwe paden maar we blijven op bestaande routes . We snijden geen bochten af maar we blijven op het pad.

 • Maak geen onnodig lawaai

  Met name paarden kunnen schrikken wanneer je veel lawaai maakt in hun omgeving. We schreeuwen nooit naar andere recreanten als we willen passeren, dit is funest voor het imago van de mountainbiker en brengt de toegankelijkheid van gebieden voor mountainbikers in gevaar.

 • Laat geen afval achter, We houden de natuur schoon en gooien verpakkingen van energierepen, drankjes of bijvoorbeeld bananenschillen altijd in een prullenbak of container. Is deze niet aanwezig,  dan nemen we eigen afval mee om het bij terugkomst van de activiteit weg te gooien.  

Maak een Gratis Website met JouwWeb